Wat doen wij ?

 • Tolken van brieven
 • Tolken voor externe partijen (denk hierbij aan een afspraak bij een advocaat).

Wij laten onze cliënten niet aan hun lot over, omdat wij hun casus moeten overdragen naar een andere specialist. Wij gaan mee naar deze afspraken en ondersteunen onze cliënt in het vervolg proces, zodat onze cliënten er zeker van zijn dat ze op de juiste manier geholpen en ondersteund worden.

Voor de andere partij is het wenselijk i.v.m. de taalbarrière. Wij helpen ook met het documentatie verzoek, bv. documenten aan leveren naar een advocaat. Wij bereiden samen met cliënten alle benodigde documentatie en hiermee zijn beide partijen tevreden.

 • Schuldhulp verlening: Wat wij doen is van begin tot het einde cliënten begeleiden in dit traject. Het begint met de vraag of de administratie van cliënten op orde is. Dit houdt in dat alle correspondentie van diverse partijen in mappen zit en op volgorde van datum is gesorteerd.
 • Administratie: Wij helpen onze cliënten om hun administratie op orde te hebben. Om op brieven te reageren, maar ook hoe onze post systeem werkt (postzegels, aangetekend een brief sturen en hoe de brievenbussen werken). Het invullen van formulieren. Leren omgaan met onlinediensten. Wij bieden cliënten (die financieel niet in staat zijn) mappen aan, postzegels en enveloppen.
 • Jeugdzorg: In gesprekken met cliënten kunnen er ook vragen zijn over ondersteuning met de opvoeding van kinderen. Wij nemen dan contact op met onze netwerkpartners die hierin gespecialiseerd zijn. Wij werken samen om ervoor te zorgen dat de juiste hulp wordt gegeven en zijn ook aanwezig met gesprekken mocht dit nodig zijn.
 • Psychische problemen: Er wordt contact opgenomen met de juiste hulpverlener; denk aan een huisarts, de GGZE en andere stichtingen. Ook hierin begeleiden we een cliënt van A tot Z. We ondersteunen ook in het vervolgtraject mocht dit nodig zijn.
 • Verslavingen: Er wordt per cliënt beken wat er nodig is qua hulpverlening, bv. contact met de huisarts en contact met Novadic-Kentron. Alle mogelijkheden worden bekeken, besproken en waar nodig toegepast.
 • Huisvestiging: Wij laten de mogelijkheden aan cliënten zien; Inschrijving bij woonstichtingen (met daarbij een eventuele urgentie aanvraag). Het particulieren markt (we ondersteunen ook met het contact met makelaars of particulieren). Anti-kraak mogelijkheden worden uitgelegd, kamerverhuur en Flexwoningen van woonbedrijven. Verblijf op een camping, Woonhotel Eindhoven en pensioen/hostel behoren ook tot de mogelijkheden.
 • NL-taallessen: onze cliënten worden aangemeld bij het Ster College in Eindhoven. Wij zorgen dat het aanmeldformulier ingevuld wordt en aan cliënten uitgelegd dat ze deze op de post moeten doen. Het Ster College neemt daarna contact op met de cliënt voor het inplannen van een intakegesprek.
 • Opleidingen en scholen: Wij informeren onze cliënten over de mogelijkheden die er zijn en helpen ook met het regelen van een opleiding, studiefinanciering, enz.
 • Omgaan met computers: Wij helpen cliënten met het leren omgaan met het digitale tijdperk. Hoe werkt een computer, printer, MS Office (voor het maken van Cv’s en/of brieven). Cliënten kunnen dagelijks naar onze kantoor komen om gebruik te maken van onze faciliteiten en ondersteuning hierin.
 • Werk traject: Het maken van een Nederlandse CV, het schrijven van een sollicitatie/motivatie brief, het reageren op vacatures, het rondbrengen van een cv naar diverse uitzendbureaus, correspondentie met werkgevers, hoe je je moet kleden voor een sollicitatiegesprek, hoe je het beste jezelf kan presenteren naar een potentiele werkgever enz. Dit alles om hun kansen op een baan te vergroten.
 • Contracten en Cao’s/Wetgeving: Wij controleren het contract van een cliënt of het klopt met de wetgeving. Zijn werkgevers aangesloten bij een cao? Wat is er wettelijk bepaald als er geen cao is? Contact opnemen met een vakbond of het juridische loket als er zaken zijn die niet kloppen. Correspondentie hierover met de werkgever.
 • Loonstroken: Deze worden door ons ook gecontroleerd op correctheid. Of dit nu een Particulier bedrijf betreft als werkgever of het UWV. Controle op bv. correct toegepaste regels, of om te zorgen dat werknemers niet onderbetaald krijgen, of vakantiegeld uitbetaald wordt, aantal vakantie/verlof uren enz.
 • Algemeen rechten en plichten van een werkgever en werknemer: zwangerschap, rusttijden enz. Alles wordt nagekeken en uitgelegd.
 • UWV: Het aanvragen van een WW/ZW/WIA-uitkering. Wij nemen deze stappen met een cliënt door. Wij leren onze cliënten hoe het systeem werkt en wat de rechten/plichten zijn bij het aanvragen van een uitkering. Wij helpen met het invullen van formulieren, het doorlezen van correspondentie, het op tijd inleveren van de gevraagde stukken, het communiceren met het UWV, naar afspraken gaan om de taalbarrière te doorbreken, maar ook om het vervolgtraject goed te laten verlopen.
 • Participatie uitkering aanvragen: Het aanmelden van een cliënt bij Werk.nl. Vervolgens verloopt het aanvraagprocedure via WijEindhoven. Echter, door de taalbarrière is het regelmatig noodzakelijk dat wij samen met de cliënt en WijEindhoven samenwerken om deze aanvraag te kunnen doen. Wij ondersteunen met het aanleveren van de juiste documenten die gevraagd worden om de aanvraag in te dienen. Wij spreken regelmatig af op kantoor of op locatie met cliënt en WijEindhoven samen. Tijdens deze afspraak wordt er besproken wie welke taak gaat doen. Zo ondersteunen wij samen een cliënt.

 

 • Huishoudelijk geweld: Wij adviseren en ondersteunen cliënten die in deze situatie terecht komen. Er wordt gekeken of er aangifte kan worden gedaan. Wij gaan ook mee naar deze afspraken om te tolken en te ondersteunen. Wij brengen cliënten in contact met de juiste hulpverlening instantie (bv. Blijf van me Lijf huis). Verblijfsrecht wordt onderzocht door De VIP en er wordt contact gelegd met WijEindhoven om cliënten aan te melden. Er worden ook gesprekken gevoerd met cliënten. Er bestaat veel behoefte om te praten over de situatie. Er wordt advies gevraagd hoe te handelen, maar ook hoe om te gaan met emotie enz.
 • Voedselbank/kledingbank/Stichting leergeld/meedoen bijdragen: Wij helpen onze cliënten als er sprake is van een laag inkomen of schulden met het aanvragen van diverse faciliteiten van andere hulporganisaties. Wij gaan nog verder door mee te rijden naar eerste afspraken om de wegwijs te geven. Ook helpen we cliënten die zelf geen vervoer hebben met het ophalen van deze pakketten. Ook helpen we met het vervoeren van goederen die ze bv. via Marktplaats kunnen ophalen (vaak is vervoer namelijk een probleem).
 • Dakloosheid traject: Wij proberen cliënten te helpen met het oplossen van hun huisvesting probleem. Er is nu afgesproken dat er eerst contact wordt gemaakt met het GDT-team van de Gemeente Eindhoven. Dit is om te controleren of een cliënt bij hun al bekend is om dubbel werk te voorkomen. Er wordt contact gelegd met Neos.
 • Belasting: Wij ondersteunen onze cliënten met aanvragen voor toeslagen en het invullen van hun belastingaangifte. Cliënten krijgen ook uitleg over een proefberekening. Het is hun eigen verantwoordelijkheid om de belastingdienst te informeren over veranderingen in hun situatie. Wij leggen ook uit hoe dit moet en waar een cliënt alle informatie kan vinden. Als er complexe zaken behandeld moeten worden dan verwijzen wij cliënten door naar hulp evt. van de belastingdienst of een boekhouder/accountant.
 • Eigen onderneming/ZZP’ers: Wij leggen aan cliënten uit hoe alles werkt in NL qua ondernemen en geven ze uitleg en informatie over de rechten en plichten in NL. Zo nodig verwijzen wij cliënten door naar de KvK voor meer informatie en advies.
 • Gemeente Eindhoven: Wij ondersteunen en adviseren cliënten met alle vragen die ze hebben wat de Gemeente Eindhoven betreft, bv. inschrijving als ingezetene of niet ingezetene, geboorteaangifte, huwelijk, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het aanvragen van de meedoen bijdrage. Alles wat wordt aangeboden vanuit de gemeente Eindhoven begeleiden we, adviseren we en ondersteunen we onze cliënten mee.
 • Relatieproblemen: Als een cliënt een scheiding aan wil vragen. Wij verwijzen de cliënten door naar het juridisch loket of een advocaat. Ook andere opties worden besproken zoals relatietherapie, alimentatie, LBIO-omgangsregelingen, combinatie jeugdzorg. enz.

Cliënten kunnen met alle vragen die ze hebben naar stichting EMI komen. Als wij het antwoord niet weten gaan we net zo lang zoeken tot we die wel vinden.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close